ทำความรู้จักกับ LMG

ทำความรู้จักกับ LMG

เราช่วยผู้คนให้น้อมรับปัจจุบันเพื่อมุ่งมั่นเดินหน้าสู่อนาคต

 ทำความรู้จักกับ LMG

เกี่ยวกับ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด

 

  • 27 พฤศจิกายน 2518 ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการ
  • ในปี พ.ศ. 2546 ควบรวมกิจการเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัท คุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • 6 กันยายน 2547 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
  • 2 กรกฎาคม 2555 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้เอาประกันภัย เป็นสิ่งผลักดันให้ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยอันดับต้นของประเทศไทย บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยความมั่นคงนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ลิเบอร์ตี้ มิวชวล ประกันภัย บริษัทประกันภัยระดับโลกแห่งสหรัฐอเมริกา

 

เกี่ยวกับลิเบอร์ตี้ มิวชวล ประกันภัย

ที่ ลิเบอร์ตี้ มิวชวล เราเชื่อว่าความก้าวหน้าเกิดขึ้นเมื่อผู้คนรู้สึกมั่นคง ด้วยการจัดการป้องกันสำหรับเหตุที่ไม่คาดคิดและส่งมอบด้วยความห่วงใย เราจะช่วยผู้คนให้น้อมรับปัจจุบันเพื่อมุ่งมั่นเดินหน้าสู่อนาคต

 

เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ.2455 และสำนักงานใหญ่ที่นครบอสตัน วันนี้เราเป็นอันดับ 5 ของโลกด้านประกันทรัพย์สินและวินาศภัยจากเบี้ยรับประกันภัยรับรวมปี 2565 ได้เป็นอันดับ 86 The Fortune 100 ขององค์กรขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจากรายได้ปี 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เรามีรายรับรวมทั้งปี 5 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ

 

เรามีพนักงาน 50,000 คนใน 29 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการที่หลากหลาย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย ประกันภัยธุรกิจเฉพาะ ประกันภัยต่อ ประกันภัยการสูญเสียทางธุรกิจ ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ประกันภัยรถเชิงพาณิชย์ ประกันภัยความเสี่ยง การค้ำประกัน จนถึงประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์

 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.libertymutualinsurance.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทฯ