Banner Section

 
Image size 1170*630 px

Image size 992*630 px

Image size 768*630 px
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+

ความคุ้มครองหลากหลายในราคาเบี้ยที่น่าคบ นอกจากดูแลคู่กรณีแล้ว ยังเพิ่มความสบายใจให้กับคุณด้วยเพราะแผนนี้ดูแลความเสียหายของรถคุณด้วยเมื่อเป็นการชนแบบมีคู่กรณีที่เป็นพาหนะทางบก เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหากรถของคุณมีอายุเยอะ ไม่สามารถทำประกันชั้นหนึ่งได้ และคุณยังคงนำรถมาใช้งานบ่อย

เพราะความต้องการของคุณที่ไม่เหมือนกัน เราออกแบบแผนประกันของเราโดยให้คุณเลือกตามความต้องการ

ประกันซ่อมอู่คู่สัญญาในเครือบริษัท  
 ประกันรถยนต์ประเภท 2+ แบบซ่อมอู่คู่สัญญาในเครือบริษัท ลูกค้าสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่คู่สัญญาในเครือ
 บริษัท
จำนวนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ  

  รายละเอียดและตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

2Plus_new_table.jpg

พิเศษ สำหรับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท แอลเอ็มจีมอบการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน
24
ช.ม. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงโทร 1790 เพื่อใช้บริการหรือแจ้งอุบัติเหตุได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าเคย

เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
ประกันภัย
 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

​​

Learn the difference among each type

Find your best price now.
Call us at 02-648-6278 or
Email Telesale-HO@lmginsurance.co.th
to get a quote from our friendly staff

Download Section

 
 
 
 
 

Banner on Left Section

ค้นหาศูนย์ อู่และสาขาของแอลเอ็มจี
No
Image size 585*320 px

Banner on Right Section

บริการฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ช.ม.
No
Image size 585*320 px

Main Product Section

Yes
* If a main product field has checked, please input all main product section.

ประกันภัยรถยนต์

ไม่ต้องกลัวว่าขับบ่อย
ดูแลทั้งคู่กรณีและรถเราเมื่อชนกัน
Image size 88*85 px

เบี้ยต่ำ ความคุ้มครองไม่ต่ำ
เลือกแพคเกจได้
Image size 88*85 px

FAQ Section

 

Find Insurance Section

 

Description and Thumbnail Section

Image size 585*465 px
Image size 585*699 px

เพิ่มความคุ้มครองรถของผู้เอาประกัน แต่เป็นเคลมแบบมีคู่กรณีเท่านั้น

Product Categories Section

Motor Insurance
* If the product categories equal Motor, Please select Motor type.
SuperSave 2

Behavior Section

Motor
 
* Please select user group if you need changing user on the view page.

Click to Call Setting

No
026486278

Find insurance to fit your style